Tietosuojaseloste

Teen Ystävät ry

Tietosuojaseloste 21.9.2021

JÄSENREKISTERIMME

Jäsenrekisteriä käytetään jäsenyyden ylläpitämiseksi, jäsenviestintään ja laskutuksen mahdollistamiseksi. Jäsenrekisterimme sijaitsee membookin palvelimella.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenrekisterimme sisältää jäsenen yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, katuosoite ja puhelinnumero).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Nimetyillä Teen Ystävät ry hallituksen jäsenillä on pääsy jäsenrekisteriin. Nämä toimivat rooleissa jäsenvastaava (jäsenasiat), talousvastaava (laskutus), puheenjohtaja (jäsenviestit) ja sihteeri (jäsenasiat). Hallituksen jäsenet ja Membookin työntekijät käsittelevät henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Teen Ystävät ry tai Membook ei koskaan myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Membookin jäsenrekisterissä jäsen pääsee itse tarkistamaan ja muokkaamaan omia tietojaan rekisteröidyttyään Membookin käyttäjäksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää omat tietonsa tarkistettavaksi sekä pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan häntä koskeva virheellinen tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan reksiteristä kaikki häntä koskevat, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää siirtämään henkilötiedot toiseen järjestelmään. Rekisterissä olevat tiedot toimitetaan aina pyydettäessä henkilökohtaisesti rekisteröidylle kohtuullisen ajan kuluessa (30 päivää).

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan säilyttää EU:n ulkopuolella Microsoftin pilvipalvelussa. Henkilötietojen käsittelijä on Microsoft ja siirto perustuu Euroopan komission ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield – ohjelmaan. Näin ollen Microsoft on sitoutunut noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttö tapahtuu suojatussa tietoliikenneyhteydessä ja käyttäjällä tulee olla järjestelmään käyttäjätunnus sekä salasana. Yhdistyksellä ei ole mitään manuaalisia jäsenrekisteriaineistoja.

TARKEMMAT TIEDOT

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä voi pyytää Membookilta.