Tietosuojaseloste

Teen Ystävät ry

Tietosuojaseloste 21.9.2021

JÄSENREKISTERIMME

Jäsenrekisteriä käytetään jäsenyyden ylläpitämiseksi, jäsenviestintään ja laskutuksen mahdollistamiseksi. Jäsenrekisterimme sijaitsee palvelimella, jota hallinnoi FloMembers.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenrekisterimme sisältää jäsenen yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, katuosoite ja puhelinnumero).

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Nimetyillä Teen Ystävät ry hallituksen jäsenillä on pääsy jäsenrekisteriin. Nämä toimivat rooleissa jäsenvastaava (jäsenasiat), talousvastaava (laskutus), puheenjohtaja (jäsenviestit) ja sihteeri (jäsenasiat). Hallituksen jäsenet ja FloMembersin työntekijät käsittelevät henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Teen Ystävät ry tai FloMembers ei koskaan myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

FloMembersin jäsenrekisterissä jäsen pääsee itse tarkistamaan ja muokkaamaan omia tietojaan rekisteröidyttyään FloMembersin käyttäjäksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää omat tietonsa tarkistettavaksi sekä pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan häntä koskeva virheellinen tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan rekisteristä kaikki häntä koskevat, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää siirtämään henkilötiedot toiseen järjestelmään. Rekisterissä olevat tiedot toimitetaan aina pyydettäessä henkilökohtaisesti rekisteröidylle kohtuullisen ajan kuluessa (30 päivää).

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Hosting on hajautettu kolmelle palveluntarjoajalle EU-alueella. Palvelu täyttää Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDBR) vaatimukset.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttö tapahtuu suojatussa tietoliikenneyhteydessä ja käyttäjällä tulee olla järjestelmään käyttäjätunnus sekä salasana. Yhdistyksellä ei ole mitään manuaalisia jäsenrekisteriaineistoja.

TARKEMMAT TIEDOT

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä voi pyytää FloMembersilta.