Teekirjallisuutta

Ville Raivio: Pieni teekirja (Vastapaino 2022)

Sirkka-Liisa Ranta: Suomalainen teekirja (Tammi 2020)

Pirkko Arstila: Teen ystävän kirja (Sammakko 2011)

Helena Petäistö: Tee teematka (Tammi 2008)

Pekka Nihtinen: Kiinalainen teekirja (Memfis books 2004)

Teapedia - The Tea Encyclopedia

UK Tea Academy

worldteanews